ویزای شینگن ایتالیا

سؤالاتی که بیشتر در خصوص ویزای شینگن ایتالیا پیش بیاید اینگونه باشد
ملزومات درخواست ویزای ایتالیا چیست
مدارک مورد نیاز ویزای شینگن ایتالیا چیست
شرایط ویزای شینگن ایتالیا چیست
هزینه ویزای شینگن ایتالیا
راهنمای تکمیل فرم ویزای شینگن ایتالیا
انواع ویزای شینگن ایتالیا چگونه میباشد
و سؤالاتی از این قبیل که در ادامه به همه ی آنها پاسخ می دهیم

بسته به هدف شما از سفر به ایتالیا ویزاهای مختلفی در این مورد اعمال می شود. چه برای دیدار، چه برای تحصیل، کار یا اقامت بلند مدت برنامه ریزی کنید باید طبق برنامه تان برای سفر ویزا شینگن ایتالیا دریافت کنید. میتوانید از سال 1997 در زمانیکه ایتالیا به عنوان کشور عضو ایالات اروپا عضوی از اتحادیه شینگن نیز بود برای درخواست ویزای شینگن اقدام کنید.
سن مارینو و شهر واتیکان-دو میکرو تستی اروپایی /ایالت های شهر در واقع در ایتالیا بخشی از منطقه شینگن می باشند گرچه انها رسمااسناد خاص این توافق نامه را امضا نکرده اند .علاوه بر این هیچ کنترل مرزی در اطراف این نواحی شینگن صورت گیرد.
چه اسنادی برای درخواست ویزای شینگن نیاز است؟
|مدارک ویزای شینگن ایتالیا|
اسناد ذکر شده در ادامه لازمه ی هرگونه ویزای کوتاه مدت ایتالیا می باشد.

1.در ابتدا فرم درخواست ویزای شینگن سفارت ایتالیا را دانلود کنید و فرم ویزا شینگن ایتالیا را کامل و صادق پر کنید همچنین میتوانید فرم ویزای شینگن سفارت ایتالیا  درخواست ویزا را به صورت الکترونیکی پر کرده و سپس از آن پرینت بگیرید.
2.عکس باید پیوست شود عکس ها باید فرمت پاسپورت داشته باشد عکس تمام رخ با پیش زمینه ای روشن که اخیرا گرفته باشید.
3.گذرنامه و کپی ویزاهای قبلی خود که حداقل 3 ماه پس از تاریخ بازگشت معتبر است مورد نیاز است پاسپورت شما باید حداقل 2 صفحه خالی داشته باشد.
4.یک نسخه از رزرو بلیط برگشتتان تهیه کنید،توصیه می شود که خرید بلیط را قبل از گرفتن ویزا انجام ندهید،مگر اینکه نیاز باشد .
5.تایید بیمه درمانی مسافرت با حداقل 30,000 پوشش در ایتالیا و کل منطقه شینگن.
6.نامه ای مبنی بر هدف ازسفر به ایتالیا در برنامه سفر
7.برنامه سفر با تاریخ و شماره پرواز مشخص ورود و خروج از ایتالیا
8.رزرو هتل برای تمام مدت اقامت در نظر گرفته شده در ایتالیا
9.اثبات وضعیت مدنی (گواهی ازدواج، گواهی تولد فرزندان، گواهی مرگ همسر، کارت جیره در صورت امکان).
10.اثبات گواهی مالی کافی برای مدت اقامت در ایتالیا بر طبق وزارت امور خارجه وهمکاری بین المللی ایتالیا ،در ادامه به میزان مورد نیاز از معیارهای امرار معاش که لازم است متقاضی به آن شهادت دهد اشاره شده است که در حال حاضر برای اخذ ویزا شینگن ایتالیا می باشد
• برای اقامت بیش از 5روز روی هم رفته مبلغی به اندازه ی 60/296یورو برای نفرو مبلغ 212/81 برای دو نفر وبیشتر
• برای اقامت بین 10-6 روز:روزانه مقداری حدود93/44 برای نفر و مبلغ 33/26 یوروبرای دونفر وبیشتر
• برای اقامت بین20-11 روز: مبلغی در حدود 64/51یورو برای نفر و82/25 یورو برای دو نفر وبیشتر به علاوه مقدار روزانه 67/36 یورو برای هر نفر و 21/22 برای دو نفر برای دو نفر وبیشتر
• برای اقامتی بیش از 20 روز:در کل مبلغی حدود 58/206 برای نفرو 79/118 یورو برای دو نفر و بیشتر ، به علاوه مقدار روزانه 89/27 برای نفر و 04/17 یورو برای دو نفر و بیشتر .

دریافت ویزای شینگن ایتالیا اگر کارمندید
• قرارداد استخدام
• بیانیه کنونی بانک برای حداقل 6 ماه
• اجازه ی خروج از طرف کارفرما
• فرم بازگشت مالیات بر درآمد(ITR) یا مالیات بر درآمد کسر شده در منبع حقوق و دستمزد.
گرفتن ویزای شینگن ایتالیا اگر کارآفرین هستید
• کپی از مجوز کسب وکار
• بیانیه بانکی شرکت حداقل برای 6 ماه
• بازگشت مالیات بردرآمد (ITR)
ویزا شینگن سفارت ایتالیا اگر محصل اید
• گواهی ثبت نام
• گواهی عدم اعتراض از مدرسه یا دانشگاه
شرایط اخذ ویزای شینگن ایتالیا  اگر بازنشسته اید
• بیانیه حقوق بازنشستگی برای حداقل 6 ماه
در صورت لزوم
اثبات درآمد منظم حاصل از دارایی حداقل 6 ماه
توجه: فرم درخواست ویزای شینگن ایتالیا امضاء شده باید با سایر اسناد اجباری ذکر شده همراه باشد و به صورت شخصی به سفارتخانه/کنسولگری مناسب یا نماینده آن در کشور خودتان ارسال شودجدا از مستندات کلی مورد نیاز همراه با اسناد اضافی دیگر بسته به هدف ویزای شینگن ایتالیا تضمینی شما باید باشد.
اسناد اضافی مورد نیاز برای اغلب اهداف از درخواست ویزای ایتالیاملزومات اضافی
ويزاي شينگن ايتاليا توریست/ بازدید کننده ایتالیا
• دعوتنامه از خانواده یا دوستان از استرالیا با آدرس و شماره تلفن در صورت لزوم
• بیانیه بانک حداقل برای 6 ماه
• کپی از گذرنامه
ویزای شینگن ایتالیا فوری با هدف کسب و کار
• دعوتنامه از شرکت ایتالیا که شما بازدید خواهید کرد و در آدرس دقیقا آنها همراه با تاریخ بازدید شما می باشد.
• گواهی نامه از وضعیت استخدامتان/ مجوز برای مسافرت در زمینه کسب و کار
• اگر روابط تجاری قبلا بین دو شرکت بود مدارک مربوط به هر دو رویداد باید فراهم باشد.
• بیانیه کسب وکار بانک حداقل برای 6 ماه
• یادداشت و ماده انجمن در نسخه اصلی تایید شده (ثبت شده در شرکت های سهامی عام) مجوز تجارت (اولین صادر شده و تجدید فعلی) مدارک منافع شخصی / شرکاء
• با توجه به هزینه های متقاضیان در طول اقامت در ناحیه شینگن چه کارفرما و چه شریک شرکت باید هزینه های مربوط دعوت نامه یا نامه را پوشش دهد.
شرایط ویزای شینگن ایتالیا باهدف طبی و پزشکی
• گزارش پزشکی محلی
• گواهینامه پزشکی از بیمارستان یا پزشک در ایتالیا تایید به تاریخ انتصاب
• رسید پرداخت هزینه های پزشکی
اخذ ویزای شینگن ایتالیا با هدف مسافرتی فرهنگی، ورزشی، گروه فیلم،دینی و مذهبی به ایتالیا
• دعوت نامه از مقامات ذیربط با جزئیات مربوط به ماهیت رویداد ها یا فعالیت ها هدف از بازدید پوشش هزینه.
• نام متقاضیان(اعضای گروه)
• مدت اقامت
• سفرنامه
ویزا شینگن ایتالیا تضمینی برای اعضای نمایندگی های رسمی
• کپی از دعوتنامه رسمی
• هویت متقاضی
• هدف سفر (مذاکرات، جلسات، ویداد ها توسط سازمانهای بین المللی مشاوره)
• مدت اقامت
• محل اقامت
ويزاي شنگن ايتاليا برای تحصیل، آموزشی، تحقیق و یا با دیگر اهداف کارآموزی
• گواهی ثبت نام برای حضور در دوره ها
• گواهی تکمیل دوره های آموزشی
• حمایت مالی
شرایط گرفتن ویزای شینگن ایتالیا برای همسر/ شوهر/شهروند بلژیک
• اثبات شهروندی ایتالیا (کارت شناسنامه، کارت کنسولی یا گواهی ملیت بلژیکی یا دستورالعمل قانونی بود).
• گواهی ازدواج ایتالیایی
• مدارک خانوادگی ایتالیایی
ویزای ترابری فرودگاه ایتالیایی
• ویزا با گونه ای دیگر از اجازه ی ورود به کشور ترانزیست
• کپی از اعتبار ویزای خود برای مقصد نهایی
شرایط اخذ ویزای شینگن از سفارت ایتالیا برای کودکان زیر سنین
• اثبات درآمد منظم والدین(قرارداد کار با درآمد ماهانه مشخص شده یا یک صورتحساب بانکی یا مجوز کسب وکار)
• مجوز سفر اساسی از طرف والدین( مجوز سفر پدرو مادر)
• اگر یکی از والدین در کشور دیگری زندگی میکند گواهی رضایت سفر والدین نیاز است.
توجه! هنگام درخواست در سفارتخانه/ کنسولگری ایتالیا در کشورشان باید سرپرست یا خانواده همراه با فرزندان کم سنشان باشند.
آیا باید برای هر زمان در خواست ارسال شده ظرف 59ماه بعداز زمان جمع آوری اثر انگشت شما نیازی نیست که اثر انگشت فراهم شود ؟
زمانیکه این مدت از زمان گفته شده گذشت دوباره اثر انگشت شما جمع آ وری خواهد شد
آیا برای دیداری از مارینو و وایتکان به ویزا نیاز است؟
میان مارینو و وایتکان امضایی در اتحادیه ویزای شینگن ندارند و فقط بخشی ازناحیه شینگن هستند .
اگر که ویزای ایتالیا دارید نیازی نیست که برای رفتن به این نواحی ویزای خاصی داشته باشید و می توانید آزادانه به انجا مسافرت کنند که هیچگونه کنترل مرزی برای ورود به ان ناحیه اجرا نمی شود .
آیا میتوان ویزای شینگن ایتالیا را تمدید کرد؟
در پاسخ باید گفت بله میتوان ،اما فقط درموارد خاص زمانیکه یک اتفاق و یا دلیل خاص بعد از ورود به ایتالیا رخ می دهد.

منبع سایت ویزای شینگن اینفو
ویزای شینگن