ویزای شینگن لیتوانی

سؤالاتی که بیشتر در خصوص ویزای شینگن لیتوانی پیش بیاید اینگونه باشد
ملزومات درخواست ویزای لیتوانیچیست
مدارک مورد نیاز ویزای شینگن لیتوانی چیست
شرایط ویزای شینگن لیتوانی چیست
هزینه ویزای شینگن لیتوانی
راهنمای تکمیل فرم ویزای شینگن لیتوانی
انواع ویزای شینگن لیتوانی چگونه میباشد
و سؤالاتی از این قبیل که در ادامه به همه ی آنها پاسخ می دهیم
بسته به هدف شما از سفر به لیتوانی ویزاهای مختلفی در این مورد اعمال می شود. چه برای دیدار، چه برای تحصیل، کار یا اقامت بلند مدت برنامه ریزی کنید باید طبق برنامه تان برای سفر ویزای مربوط به آنرا دریافت کنید. میتوانید از سال2007 در زمانیکه لیتوانی به عنوان کشور عضو ایالات اروپا عضوی از اتحادیه شینگن نیز بود برای درخواست ویزای شینگن لیتوانی اقدام کنید.
چه اسنادی برای درخواست ویزای شینگن نیاز است؟ اسناد ذکر شده در ادامه لازمه ی هرگونه ویزای کوتاه مدت لیتوانی می باشد.
1.در ابتدا فرم درخواست ویزای لیتوانی را دانلود کنید و فرم را کامل و صادق پر کنید همچنین میتوانید فرم درخواست ویزا را به صورت الکترونیکی پر کرده و سپس از آن پرینت بگیرید.
2.عکس باید پیوست شود: عکس ها باید فرمت پاسپورت داشته باشد عکس تمام رخ با پیش زمینه ای روشن که اخیرا گرفته باشید.
3.گذرنامه و کپی ویزاهای قبلی خود که حداقل 3 ماه پس از تاریخ بازگشت معتبر است مورد نیاز است پاسپورت شما باید حداقل 2 صفحه خالی داشته باشد.
4.یک نسخه از رزرو بلیط برگشتتان تهیه کنید .توصیه می شود که خرید بلیط را از قبل از گرفتن ویزا انجام ندهید،مگر اینکه نیاز باشد .
5.تایید بیمه درمانی مسافرت با حداقل 30,000 پوشش در لیتوانی و کل منطقه شینگن.
6.نامه ای مبنی بر هدف ازسفر به لیتوانی در برنامه سفر
7.برنامه سفر با تاریخ و شماره پرواز مشخص ورود و خروج ازلیتوانی
8.رزرو هتل برای تمام مدت اقامت در نظر گرفته شده در لیتوانی
9.اثبات وضعیت مدنی (گواهی ازدواج، گواهی تولد فرزندان، گواهی مرگ همسر، کارت جیره در صورت امکان).
10.اثبات گواهی مالی کافی برای مدت اقامت در لیتوانی اقامت می کنید .کشور خارجی که قصد ورود یا اقامت در جمهوری لیتوانی دارند آنها نیاز دارندکه در طول مدت اقامتشان در لیتوانی هر روز در حدود 40یورو به کنسوتگری یا سفارتخانه لیتوانی پرداخت کنند.

اگر کارمندید
• قرارداد استخدام
• بیانیه کنونی بانک برای حداقل 6 ماه
• اجازه ی خروج از طرف کارفرما
• فرم بازگشت مالیات بر درآمد(ITR) یا مالیات بر درآمد کسر شده در منبع حقوق و دستمزد.
ویزا لیتوانی شینگن اگر کارآفرین هستید
• کپی از مجوز کسب وکار
• بیانیه بانکی شرکت حداقل برای 6 ماه
• بازگشت مالیات بردرآمد (ITR)
ویزا لیتوانی شینگن اگر محصل اید
• گواهی ثبت نام
• گواهی عدم اعتراض از مدرسه یا دانشگاه
ویزا لیتوانی شینگن اگر بازنشسته اید
• بیانیه حقوق بازنشستگی برای حداقل 6 ماه
در صورت لزوم:
اثبات درآمد منظم حاصل از دارایی حداقل 6 ماه
توجه: فرم درخواست امضاء شده باید با سایر اسناد اجباری ذکر شده همراه باشد و به صورت شخصی به سفارتخانه/کنسولگری مناسب یا نماینده آن در کشور خودتان ارسال شودجدا از مستندات کلی مورد نیاز همراه با اسناد اضافی دیگر بسته به هدف درخواست ویزای لیتوانی شما باید باشد.
اسناد اضافی مورد نیاز برای اغلب اهداف از درخواست ویزای لیتوانی ملزومات اضافی
ویزای توریست/ بازدید کننده لیتوانی
• دعوتنامه از خانواده یا دوستان از لیتوانی با آدرس و شماره تلفن در صورت لزوم
• بیانیه بانک حداقل برای 6 ماه
• کپی از گذرنامه
ویزای شینگن لیتوانی با هدف کسب و کار
• دعوتنامه از شرکت لیتوانی که شما بازدید خواهید کرد و در آدرس دقیقا آنها همراه با تاریخ بازدید شما می باشد.
• گواهی نامه از وضعیت استخدامتان/ مجوز برای مسافرت در زمینه کسب و کار
• اگر روابط تجاری قبلا بین دو شرکت بود مدارک مربوط به هر دو رویداد باید فراهم باشد.
• بیانیه کسب وکار بانک حداقل برای 6 ماه
• یادداشت و ماده انجمن در نسخه اصلی تایید شده (ثبت شده در شرکت های سهامی عام) مجوز تجارت (اولین صادر شده و تجدید فعلی) مدارک منافع شخصی / شرکاء
• با توجه به هزینه های متقاضیان در طول اقامت در ناحیه شینگن چه کارفرما و چه شریک شرکت باید هزینه های مربوط دعوت نامه یا نامه را پوشش دهد.
ویزای شینگن لیتوانی باهدف طبی و پزشکی
• گزارش پزشکی محلی
• گواهینامه پزشکی از بیمارستان یا پزشک در لیتوانی تایید به تاریخ انتصاب
• رسید پرداخت هزینه های پزشکی
ویزای شینگن با هدف مسافرتی فرهنگی، ورزشی، گروه فیلم،دینی و مذهبی به لیتوانی
• دعوت نامه از مقامات ذیربط با جزئیات مربوط به ماهیت رویداد ها یا فعالیت ها هدف از بازدید پوشش هزینه.
• نام متقاضیان(اعضای گروه)
• مدت اقامت
• سفرنامه
ویزای شینگن لیتوانی برای اعضای نمایندگی های رسمی
• کپی از دعوتنامه رسمی
• هویت متقاضی
• هدف سفر (مذاکرات، جلسات، ویداد ها توسط سازمانهای بین المللی مشاوره)
• مدت اقامت
• محل اقامت
ویزای شینگن لیتوانی برای تحصیل، آموزشی، تحقیق و یا با دیگر اهداف کارآموزی
• گواهی ثبت نام برای حضور در دوره ها
• گواهی تکمیل دوره های آموزشی
• حمایت مالی
ویزای شینگن لیتوانی برای همسر/ شوهر/شهروند بلژیک
• اثبات شهروندی لیتوانی (کارت شناسنامه، کارت کنسولی یا گواهی ملیت لیتوانی یا دستورالعمل قانونی بود).
• گواهی ازدواج لیتوانی
• مدارک خانوادگی لیتوانی
ویزای ترابری فرودگاه لیتوانی
• ویزا با گونه ای دیگر از اجازه ی ورود به کشور ترانزیست
• کپی از اعتبار ویزای خود برای مقصد نهایی
ویزای شینگن برای کودکان زیر سنین
• اثبات درآمد منظم والدین(قرارداد کار با درآمد ماهانه مشخص شده یا یک صورتحساب بانکی یا مجوز کسب وکار)
• مجوز سفر اساسی از طرف والدین( مجوز سفر پدرو مادر)
• اگر یکی از والدین در کشور دیگری زندگی میکند گواهی رضایت سفر والدین نیاز است.
توجه! هنگام درخواست در سفارتخانه/ کنسولگری لیتوانی در کشورشان باید سرپرست یا خانواده همراه با فرزندان کم سنشان باشند.
آیا میتوان ویزای شینگن لیتوانی را تمدید کرد؟
در پاسخ باید گفت بله میتوان ،اما فقط درموارد خاص زمانیکه یک اتفاق و یا دلیل خاص بعد از ورود به لیتوانی رخ می دهد.

منبع سایت ویزای شینگن اینفو
ویزای شینگن