ویزای شینگن مجارستان

سؤالاتی که بیشتر در خصوص ویزای شینگن مجارستان پیش بیاید اینگونه باشد
ملزومات درخواست ویزای مجارستان چیست
مدارک مورد نیاز ویزای شینگن مجارستان چیست
شرایط ویزای شینگن مجارستان چیست
هزینه ویزای شینگن مجارستان
راهنمای تکمیل فرم ویزای شینگن مجارستان
انواع ویزای شینگن مجارستان چگونه میباشد
و سؤالاتی از این قبیل که در ادامه به همه ی آنها پاسخ می دهیم

بسته به هدف شما از سفر به مجارستان ویزاهای مختلفی در این مورد اعمال می شود. چه برای دیدار، چه برای تحصیل، کار یا اقامت بلند مدت برنامه ریزی کنید باید طبق برنامه تان برای سفر ویزای شینگن مجارستان دریافت کنید.
میتوانید در سال 2007 و از زمانیکه مجارستان به عنوان کشور عضو ایالات اروپا عضوی از اتحادیه شینگن نیز بود برای درخواست مجارستان ویزای شینگن اقدام کنید.
اسناد کلی مورد نیاز برای درخواست ویزای شینگن مجارستان|مدارک لازم برای ویزای شینگن مجارستان|
1.در ابتدا فرم ویزا شینگن مجارستان را دانلود کنید و فرم را کامل و صادق پر کنید همچنین میتوانید فرم ویزای شینگن مجارستان را به صورت الکترونیکی پر کرده و سپس از آن پرینت بگیرید.
2. عکس باید پیوست شود: عکس ها باید فرمت پاسپورت داشته باشد عکس تمام رخ با پیش زمینه ای روشن که اخیرا گرفته باشید.
3. گذرنامه و کپی ویزاهای قبلی خود که حداقل 3 ماه پس از تاریخ بازگشت معتبر است مورد نیاز است پاسپورت شما باید حداقل 2 صفحه خالی داشته باشد.
4. یک نسخه از رزرو بلیط برگشتتان تهیه کنید توصیه میشود که خرید بلیط را قبل از گرفتن ویزا شینگن مجارستان انجام ندهید مگر اینکه نیاز باشد.
5. یک نسخه از رزرو بلیط برگشتتان تهیه کنید توصیه میشود که خرید بلیط را قبل از گرفتن ویزا انجام ندهید مگر اینکه نیاز باشد.
6. تایید بیمه درمانی مسافرت با حداقل 30,000 پوشش در مجارستان و کل منطقه شینگن.
7. نامه ای مبنی بر هدف از سفر به مجارستان در برنامه سفر
8. برنامه سفر با تاریخ و شماره پرواز مشخص ورود و خروج از مجارستان ، توصیه می شود که خرید بلیط را قبل از فراهم کردن ویزا انجام ندهید.
9. رزرو هتل برای تمام مدت اقامت در نظر گرفته شده در مجارستان
10. اثبات وضعیت مدنی (گواهی ازدواج، گواهی تولد فرزندان، گواهی مرگ همسر، کارت جیره در صورت امکان).
11. اثبات گواهی مالی کافی برای مدت اقامت در مجارستان
ويزاي شينگن مجارستان اگر کارمندید
• قرارداد استخدام
• بیانیه کنونی بانک برای حداقل 6 ماه
• اجازه ی خروج از طرف کارفرما
• فرم بازگشت مالیات بر درآمد(ITR) یا مالیات بر درآمد کسر شده در منبع حقوق و دستمزد.
ويزاي شنگن مجارستان اگر کارآفرین هستید
• کپی از مجوز کسب وکار
• بیانیه بانکی شرکت حداقل برای 6 ماه
• بازگشت مالیات بردرآمد (ITR)
مجارستان ویزا شینگن اگر محصل اید
• گواهی ثبت نام
• گواهی عدم اعتراض از مدرسه یا دانشگاه
ویزای شینگن از مجارستان اگر بازنشسته اید
• بیانیه حقوق بازنشستگی برای حداقل 6 ماه
در صورت لزوم
اثبات درآمد منظم حاصل از دارایی حداقل 6 ماه
توجه: فرم درخواست امضاء شده باید با سایر اسناد اجباری ذکر شده همراه باشد و به صورت شخصی به سفارتخانه/کنسولگری مناسب یا نماینده آن در کشور خودتان ارسال شودجدا از مستندات کلی مورد نیاز همراه با اسناد اضافی دیگر بسته به هدف درخواست ویزای مجارستان شما باید باشد.
اسناد اضافی مورد نیاز برای اغلب اهداف از درخواست ویزای مجارستان
ملزومات اضافی ویزای توریست/ بازدید کننده مجارستان
• دعوتنامه از خانواده یا دوستان از مجارستان با آدرس و شماره تلفن در صورت لزوم
• بیانیه بانک حداقل برای 6 ماه
• کپی از گذرنامه
ویزای شینگن مجارستان با هدف کسب و کار
• دعوتنامه از شرکت مجارستان که شما بازدید خواهید کرد و در آدرس دقیقا آنها همراه با تاریخ بازدید شما می باشد.
• گواهی نامه از وضعیت استخدامتان/ مجوز برای مسافرت در زمینه کسب و کار
• اگر روابط تجاری قبلا بین دو شرکت بود مدارک مربوط به هر دو رویداد باید فراهم باشد.
• بیانیه کسب وکار بانک حداقل برای 6 ماه
• یادداشت و ماده انجمن در نسخه اصلی تایید شده (ثبت شده در شرکت های سهامی عام) مجوز تجارت (اولین صادر شده و تجدید فعلی) مدارک منافع شخصی / شرکاء
• با توجه به هزینه های متقاضیان در طول اقامت در ناحیه شینگن چه کارفرما و چه شریک شرکت باید هزینه های مربوط دعوت نامه یا نامه را پوشش دهد.
ویزای شینگن مجارستان باهدف طبی و پزشکی
• گزارش پزشکی محلی
• گواهینامه پزشکی از بیمارستان یا پزشک در مجارستان تایید به تاریخ انتصاب
• رسید پرداخت هزینه های پزشکی
اخذ ویزای شنگن مجارستان با هدف مسافرتی فرهنگی، ورزشی، گروه فیلم،دینی و مذهبی
• دعوت نامه از مقامات ذیربط با جزئیات مربوط به ماهیت رویداد ها یا فعالیت ها هدف از بازدید پوشش هزینه.
• نام متقاضیان(اعضای گروه)
• مدت اقامت
• سفرنامه
ویزای شینگن مجارستان برای اعضای نمایندگی های رسمی
• کپی از دعوتنامه رسمی
• هویت متقاضی
• هدف سفر (مذاکرات، جلسات، ویداد ها توسط سازمانهای بین المللی مشاوره)
• مدت اقامت
• محل اقامت
اخذ ویزای شینگن مجارستان برای تحصیل، آموزشی، تحقیق و یا با دیگر اهداف کارآموزی
• گواهی ثبتنام برای حضور در دوره ها
• گواهی تکمیل دوره های آموزشی
• حمایت مالی
ویزای شینگن مجارستان برای همسر/ شوهر/شهروند مجارستان
• اثبات شهروندی مجارستان (کارت شناسنامه، کارت کنسولی یا گواهی ملیت مجارستان یا دستورالعمل قانونی بود).
• گواهی ازدواج مجارستان
• مدارک خانوادگی مجارستان
ویزای ترابری فرودگاه مجارستان
• ویزا با گونه ای دیگر از اجازه ی ورود به کشور ترانزیست
• کپی از اعتبار ویزای خود برای مقصد نهایی
ویزای شینگن برای کودکان زیر سنین
• اثبات درآمد منظم والدین(قرارداد کار با درآمد ماهانه مشخص شده یا یک صورتحساب بانکی یا مجوز کسب وکار)
• مجوز سفر اساسی از طرف والدین( مجوز سفر پدرو مادر)
• اگر یکی از والدین در کشور دیگری زندگی میکند گواهی رضایت سفر والدین نیاز است.
توجه! هنگام درخواست در سفارتخانه/ کنسولگری مجارستان در کشورشان باید سرپرست یا خانواده همراه با فرزندان کم سنشان باشند.
آیا میتوان ویزای شینگن مجارستان را تمدید کرد
در پاسخ باید گفت بله میتوان ،اما فقط درموارد خاص زمانیکه یک اتفاق و یا دلیل خاص بعد از ورود به مجارستان رخ می دهد.
آیا میتوان ویزای شینگن کوتاه مجارستان را تمدید کرد؟
ویزای مجارستان شاید بعد از بروز اتفاقاتی پس از صدور ویزا قابل تمدید باشد ویزا باید یه واسطه نیروی فیزیکی، زمینه های بشر دوستانه یا دلایل جدی شغلی یا شخصی مناسب باشد. تمدید ویزا ممکن است طول مدت اقامت بیش از 90 روز نداشته باشد.

منبع سایت ویزای شینگن اینفو
ویزای شینگن