ویزای شینگن استونی

ملزومات درخواست ویزای شنگن استونی
بسته به هدف شما از سفر به استونی ویزاهای مختلفی در این مورد اعمال می شود. چه برای دیدار، چه برای تحصیل، کار یا اقامت بلند مدت برنامه ریزی کنید باید طبق برنامه تان برای سفر ویزای مربوط به آنرا دریافت کنید.
میتوانید از سال 2007 و زمانیکه استونی به عنوان کشور عضو ایالات اروپا عضوی از اتحادیه شینگن نیز بود برای درخواست ویزای شینگن استونی اقدام کنید.
اسناد کلی مورد نیاز برای درخواست ویزای شینگن استونی
1.در ابتدا فرم درخواست ویزای استونی را دانلود کنید و فرم را کامل و صادق پر کنید همچنین میتوانید فرم درخواست ویزا را به صورت الکترونیکی پر کرده و سپس از آن پرینت بگیرید.
2. عکس باید پیوست شود: عکس ها باید فرمت پاسپورت داشته باشد عکس تمام رخ با پیش زمینه ای روشن که اخیرا گرفته باشید.
3. گذرنامه و کپی ویزاهای قبلی خود که حداقل 3 ماه پس از تاریخ بازگشت معتبر است مورد نیاز است پاسپورت شما باید حداقل 2 صفحه خالی داشته باشد.
4. تایید بیمه درمانی مسافرت با حداقل 30,000 پوشش در استونی و کل منطقه شینگن.
5. نامه ای مبنی بر هدف ازسفر به استونی در برنامه سفر
6. یک نسخه از رزرو بلیط برگشتتان تهیه کنید توصیه میشود که خرید بلیط را قبل از گرفتن ویزا انجام ندهید مگر اینکه نیاز باشد.
7. برنامه سفر با تاریخ و شماره پرواز مشخص ورود و خروج از استونی
8. رزرو هتل برای تمام مدت اقامت در نظر گرفته شده در استونی
9. اثبات وضعیت مدنی (گواهی ازدواج، گواهی تولد فرزندان، گواهی مرگ همسر، کارت جیره در صورت امکان).
10. اثبات گواهی نامه مالی کافی برای مدت زمان اقامت در استونی ، میزان مالی به این معنی است که هر متقاضی خارجی برای ویزای استونی باید برای اثبات خودش به کنسولگری یا سفارت استونی، 600EEK و یا 38,35C در روز و در مدت زمان اقامتش پرداخت کند.
اگر کارمندید
• قرارداد استخدام
• بیانیه کنونی بانک برای حداقل 6 ماه
• اجازه ی خروج از طرف کارفرما
• فرم بازگشت مالیات بر درآمد(ITR) یا مالیات بر درآمد کسر شده در منبع حقوق و دستمزد.
اگر کارآفرین هستید
• کپی از مجوز کسب وکار
• بیانیه بانکی شرکت حداقل برای 6 ماه
• بازگشت مالیات بردرآمد (ITR)
اگر محصل اید
• گواهی ثبت نام
• گواهی عدم اعتراض از مدرسه یا دانشگاه
اگر بازنشسته اید
• بیانیه حقوق بازنشستگی برای حداقل 6 ماه
در صورت لزوم:
اثبات درآمد منظم حاصل از دارایی حداقل 6 ماه
توجه: فرم درخواست امضاء شده باید با سایر اسناد اجباری ذکر شده همراه باشد و به صورت شخصی به سفارتخانه/کنسولگری مناسب یا نماینده آن در کشور خودتان ارسال شودجدا از مستندات کلی مورد نیاز همراه با اسناد اضافی دیگر بسته به هدف درخواست ویزای دانمارک شما باید باشد.
اسناد اضافی مورد نیاز برای اغلب اهداف از درخواست ویزای استونی ملزومات اضافی ویزای توریست/ بازدید کننده استونی
• دعوتنامه از خانواده یا دوستان از استونی با آدرس و شماره تلفن در صورت لزوم
• بیانیه بانک حداقل برای 6 ماه
• کپی از گذرنامه
ویزای شینگن استونی با هدف کسب و کار
• دعوتنامه از شرکت استونی که شما بازدید خواهید کرد و در آدرس دقیقا آنها همراه با تاریخ بازدید شما می باشد.
• گواهی نامه از وضعیت استخدامتان/ مجوز برای مسافرت در زمینه کسب و کار
• اگر روابط تجاری قبلا بین دو شرکت بود مدارک مربوط به هر دو رویداد باید فراهم باشد.
• بیانیه کسب وکار بانک حداقل برای 6 ماه
• یادداشت و ماده انجمن در نسخه اصلی تایید شده (ثبت شده در شرکت های سهامی عام) مجوز تجارت (اولین صادر شده و تجدید فعلی) مدارک منافع شخصی / شرکاء
• با توجه به هزینه های متقاضیان در طول اقامت در ناحیه شینگن چه کارفرما و چه شریک شرکت باید هزینه های مربوط دعوت نامه یا نامه را پوشش دهد.
ویزای شینگن استونی باهدف طبی و پزشکی
• گزارش پزشکی محلی
• گواهینامه پزشکی از بیمارستان یا پزشک در استونی تایید به تاریخ انتصاب
• رسید پرداخت هزینه های پزشکی
ویزای شینگن با هدف مسافرتی فرهنگی، ورزشی، گروه فیلم،دینی و مذهبی به استونی
• دعوت نامه از مقامات ذیربط با جزئیات مربوط به ماهیت رویداد ها یا فعالیت ها هدف از بازدید پوشش هزینه.
• نام متقاضیان(اعضای گروه)
• مدت اقامت
• سفرنامه
ویزای شینگن استونی برای اعضای نمایندگی های رسمی
• کپی از دعوتنامه رسمی
• هویت متقاضی
• هدف سفر (مذاکرات، جلسات، ویداد ها توسط سازمانهای بین المللی مشاوره)
• مدت اقامت
• محل اقامت
ویزای شینگن استونی برای تحصیل، آموزشی، تحقیق و یا با دیگر اهداف کارآموزی
• گواهی ثبتنام برای حضور در دوره ها
• گواهی تکمیل دوره های آموزشی
• حمایت مالی
ویزای شینگن استونی برای همسر/ شوهر/شهروند استونی
• اثبات شهروندی استونی (کارت شناسنامه، کارت کنسولی یا گواهی ملیت دانمارک یا دستورالعمل قانونی بود).
• گواهی ازدواج استونی
• مدارک خانوادگی استونی
ویزای ترابری فرودگاه استونی
• ویزا با گونه ای دیگر از اجازه ی ورود به کشور ترانزیست
• کپی از اعتبار ویزای خود برای مقصد نهایی
ویزای شینگن برای کودکان زیر سنین
• اثبات درآمد منظم والدین(قرارداد کار با درآمد ماهانه مشخص شده یا یک صورتحساب بانکی یا مجوز کسب وکار)
• مجوز سفر اساسی از طرف والدین( مجوز سفر پدرو مادر)
• اگر یکی از والدین در کشور دیگری زندگی میکند گواهی رضایت سفر والدین نیاز است.
توجه! هنگام درخواست در سفارتخانه/ کنسولگری استونی در کشورشان باید سرپرست یا خانواده همراه با فرزندان کم سنشان باشند.
آیا میتوان ویزای شینگن استونی را تمدید کرد
در پاسخ باید گفت بله میتوان ،اما فقط درموارد خاص زمانیکه یک اتفاق و یا دلیل خاص بعد از ورود به استونی رخ می دهد.

آیا میتوان ویزای شینگن کوتاه استونی را تمدید کرد؟
ویزای استونی شاید بعد از بروز اتفاقاتی پس از صدور ویزا قابل تمدید باشد ویزا باید یه واسطه نیروی فیزیکی، زمینه های بشر دوستانه یا دلایل جدی شغلی یا شخصی مناسب باشد. تمدید ویزا ممکن است طول مدت اقامت بیش از 90 روز نداشته باشد.

منبع سایت ویزای شینگن اینفو
ویزای شینگن

ویزای شینگن دانمارک

سؤالاتی که بیشتر در خصوص ویزای شینگن دانمارک پیش بیاید اینگونه باشد
ملزومات درخواست ویزای دانمارک
چیست
مدارک مورد نیاز ویزای شینگن دانمارک چیست
شرایط ویزای شینگن دانمارک چیست
هزینه ویزای شینگن دانمارک

راهنمای تکمیل فرم ویزای شینگن دانمارک
انواع ویزای شینگن دانمارک
چگونه میباشد
و سؤالاتی از این قبیل که در ادامه به همه ی آنها پاسخ می دهیم

ملزومات درخواست ویزای دانمارک|مدارک لازم برای ویزای شینگن دانمارک|
بسته به هدف شما از سفر به دانمارک ویزاهای مختلفی در این مورد اعمال می شود. چه برای دیدار، چه برای تحصیل، کار یا اقامت بلند مدت برنامه ریزی کنید باید طبق برنامه تان برای سفر ویزا شینگن دانمارک دریافت کنید.
میتوانید در سال 2001 و از زمانیکه دانمارک به عنوان کشور عضو ایالات اروپا عضوی از اتحادیه شینگن نیز بود برای درخواست ویزای شینگن دانمارک اقدام کنید.
اسناد کلی مورد نیاز برای درخواست ویزای شینگن دانمارک
1.در ابتدا فرم ویزای شینگن دانمارک را دانلود کنید و فرم را کامل و صادق پر کنید همچنین میتوانید فرم درخواست ویزای شینگن دانمارک را به صورت الکترونیکی پر کرده و سپس از آن پرینت بگیرید.
2. عکس باید پیوست شود: عکس ها باید فرمت پاسپورت داشته باشد عکس تمام رخ با پیش زمینه ای روشن که اخیرا گرفته باشید.
3. گذرنامه و کپی ویزاهای قبلی خود که حداقل 3 ماه پس از تاریخ بازگشت معتبر است مورد نیاز است پاسپورت شما باید حداقل 2 صفحه خالی داشته باشد.
4. تایید بیمه درمانی مسافرت با حداقل 30,000 پوشش در دانمارک و کل منطقه شینگن.
5. نامه ای مبنی بر هدف ازسفر به دانمارک در برنامه سفر
6. برنامه سفر با تاریخ و شماره پرواز مشخص ورود و خروج از دانمارک
7. رزرو هتل برای تمام مدت اقامت در نظر گرفته شده در دانمارک
8. اثبات وضعیت مدنی (گواهی ازدواج، گواهی تولد فرزندان، گواهی مرگ همسر، کارت جیره در صورت امکان).
9. اثبات گواهی مالی کافی برای مدت اقامت در دانمارک
اگر کارمندید
• قرارداد استخدام
• بیانیه کنونی بانک برای حداقل 6 ماه
• اجازه ی خروج از طرف کارفرما
• فرم بازگشت مالیات بر درآمد(ITR) یا مالیات بر درآمد کسر شده در منبع حقوق و دستمزد.
اگر کارآفرین هستید
• کپی از مجوز کسب وکار
• بیانیه بانکی شرکت حداقل برای 6 ماه
• بازگشت مالیات بردرآمد (ITR)
اگر محصل اید
• گواهی ثبت نام
• گواهی عدم اعتراض از مدرسه یا دانشگاه
اگر بازنشسته اید
• بیانیه حقوق بازنشستگی برای حداقل 6 ماه
در صورت لزوم:
اثبات درآمد منظم حاصل از دارایی حداقل 6 ماه
توجه: فرم درخواست امضاء شده باید با سایر اسناد اجباری ذکر شده همراه باشد و به صورت شخصی به سفارتخانه/کنسولگری مناسب یا نماینده آن در کشور خودتان ارسال شودجدا از مستندات کلی مورد نیاز همراه با اسناد اضافی دیگر بسته به هدف درخواست ویزای دانمارک شما باید باشد.
اسناد اضافی مورد نیاز برای اغلب اهداف از اخذ ویزای شینگن دانمارک
ملزومات اضافی ویزای توریست/ بازدید کننده دانمارک
• دعوتنامه از خانواده یا دوستان از دانمارک با آدرس و شماره تلفن در صورت لزوم
• بیانیه بانک حداقل برای 6 ماه
• کپی از گذرنامه
ویزای شینگن دانمارک با هدف کسب و کار
• دعوتنامه از شرکت دانمارک که شما بازدید خواهید کرد و در آدرس دقیقا آنها همراه با تاریخ بازدید شما می باشد.
• گواهی نامه از وضعیت استخدامتان/ مجوز برای مسافرت در زمینه کسب و کار
• اگر روابط تجاری قبلا بین دو شرکت بود مدارک مربوط به هر دو رویداد باید فراهم باشد.
• بیانیه کسب وکار بانک حداقل برای 6 ماه
• یادداشت و ماده انجمن در نسخه اصلی تایید شده (ثبت شده در شرکت های سهامی عام) مجوز تجارت (اولین صادر شده و تجدید فعلی) مدارک منافع شخصی / شرکاء
• با توجه به هزینه های متقاضیان در طول اقامت در ناحیه شینگن چه کارفرما و چه شریک شرکت باید هزینه های مربوط دعوت نامه یا نامه را پوشش دهد.

اخذ ویزای شینگن از سفارت دانمارک باهدف طبی و پزشکی
• گزارش پزشکی محلی
• گواهینامه پزشکی از بیمارستان یا پزشک در دانمارک تایید به تاریخ انتصاب
• رسید پرداخت هزینه های پزشکی
ویزای شینگن با هدف مسافرتی فرهنگی، ورزشی، گروه فیلم،دینی و مذهبی به دانمارک
• دعوت نامه از مقامات ذیربط با جزئیات مربوط به ماهیت رویداد ها یا فعالیت ها هدف از بازدید پوشش هزینه.
• نام متقاضیان(اعضای گروه)
• مدت اقامت
• سفرنامه
ویزای شینگن دانمارک برای اعضای نمایندگی های رسمی
• کپی از دعوتنامه رسمی
• هویت متقاضی
• هدف سفر (مذاکرات، جلسات، ویداد ها توسط سازمانهای بین المللی مشاوره)
• مدت اقامت
• محل اقامت
ویزای شینگن دانمارک برای تحصیل، آموزشی، تحقیق و یا با دیگر اهداف کارآموزی
• گواهی ثبتنام برای حضور در دوره ها
• گواهی تکمیل دوره های آموزشی
• حمایت مالی
ویزای شینگن دانمارک برای همسر/ شوهر/شهروند دانمارک
• اثبات شهروندی دانمارک (کارت شناسنامه، کارت کنسولی یا گواهی ملیت دانمارک یا دستورالعمل قانونی بود).
• گواهی ازدواج دانمارک
• مدارک خانوادگی دانمارک
ویزای ترابری فرودگاه دانمارک
• ویزا با گونه ای دیگر از اجازه ی ورود به کشور ترانزیست
• کپی از اعتبار ویزای خود برای مقصد نهایی
ویزای شینگن برای کودکان زیر سنین
• اثبات درآمد منظم والدین(قرارداد کار با درآمد ماهانه مشخص شده یا یک صورتحساب بانکی یا مجوز کسب وکار)
• مجوز سفر اساسی از طرف والدین( مجوز سفر پدرو مادر)
• اگر یکی از والدین در کشور دیگری زندگی میکند گواهی رضایت سفر والدین نیاز است.
توجه! هنگام درخواست در سفارتخانه/ کنسولگری دانمارک در کشورشان باید سرپرست یا خانواده همراه با فرزندان کم سنشان باشند.
آیا میتوان ويزاي شينگن دانمارك را تمدید کرد
در پاسخ باید گفت بله میتوان ،اما فقط درموارد خاص زمانیکه یک اتفاق و یا دلیل خاص بعد از ورود به دانمارک رخ می دهد.

آیا میتوان ویزای شینگن کوتاه دانمارک را تمدید کرد؟
ویزای دانمارک شاید بعد از بروز اتفاقاتی پس از صدور ویزا قابل تمدید باشد ویزا باید یه واسطه نیروی فیزیکی، زمینه های بشر دوستانه یا دلایل جدی شغلی یا شخصی مناسب باشد. تمدید ویزا ممکن است طول مدت اقامت بیش از 90 روز نداشته باشد.

منبع سایت ویزای شینگن اینفو
ویزای شینگن

ویزای شینگن جمهوری چک

سؤالاتی که بیشتر در خصوص ویزای شینگن جمهوری چک پیش بیاید اینگونه باشد
ملزومات درخواست ویزای جمهوری چک
چیست
مدارک مورد نیاز ویزای شینگن جمهوری چک چیست
شرایط ویزای شینگن جمهوری چک چیست
هزینه ویزای شینگن جمهوری چک

راهنمای تکمیل فرم ویزای شینگن جمهوری چک
انواع ویزای شینگن بلژیک
چگونه میباشد
و سؤالاتی از این قبیل که در ادامه به همه ی آنها پاسخ می دهیم

ملزومات اخذ ویزای شینگن جمهوری چک
بسته به هدف شما از سفر به جمهوری چک ویزاهای مختلفی در این مورد اعمال می شود. چه برای دیدار، چه برای تحصیل، کار یا اقامت بلند مدت برنامه ریزی کنید باید طبق برنامه تان برای سفر ویزای مربوط به آنرا دریافت کنید.
میتوانید از سال 2007 و از زمانیکه جمهوری چک به عنوان کشور عضو ایالات اروپا عضوی از اتحادیه شینگن نیز بود برای درخواست ویزای شینگن چک اقدام کنید.
اسناد کلی مورد نیاز برای درخواست ویزای شینگن جمهوری چک:
1.در ابتدا فرم ویزای شینگن جمهوری چک را دانلود کنید و فرم چک لیست مدارک ویزای شینگن را کامل و صادق پر کنید همچنین میتوانید فرم درخواست ویزا را به صورت الکترونیکی پر کرده و سپس از آن پرینت بگیرید.
2. عکس باید پیوست شود: عکس ها باید فرمت پاسپورت داشته باشد عکس تمام رخ با پیش زمینه ای روشن که اخیرا گرفته باشید.
3. گذرنامه و کپی ویزاهای قبلی خود که حداقل 3 ماه پس از تاریخ بازگشت معتبر است مورد نیاز است پاسپورت شما باید حداقل 2 صفحه خالی داشته باشد.
4. یک نسخه از رزرو بلیط برگشتتان تهیه کنید توصیه میشود که خرید بلیط را قبل از گرفتن ویزا انجام ندهید مگر اینکه نیاز باشد.
5. تایید بیمه درمانی مسافرت با حداقل 30,000 پوشش در جمهوری چک و کل منطقه شینگن.
6. نامه ای مبنی بر هدف ازسفر به جمهوری چک در برنامه سفر
7. برنامه سفر با تاریخ و شماره پرواز مشخص ورود و خروج از جمهوری چک
8. رزرو هتل برای تمام مدت اقامت در نظر گرفته شده در جمهوری چک
9. اثبات وضعیت مدنی (گواهی ازدواج، گواهی تولد فرزندان، گواهی مرگ همسر، کارت جیره در صورت امکان).
10. اثبات گواهی مالی کافی برای مدت اقامت در جمهوری چک

شرایط اخذ ویزای شینگن جمهوری چک
مدارک لازم برای ویزای شینگن جمهوری چک
اگر کارمندید
• قرارداد استخدام
• بیانیه کنونی بانک برای حداقل 6 ماه
• اجازه ی خروج از طرف کارفرما
• فرم بازگشت مالیات بر درآمد(ITR) یا مالیات بر درآمد کسر شده در منبع حقوق و دستمزد.
اگر کارآفرین هستید
• کپی از مجوز کسب وکار
• بیانیه بانکی شرکت حداقل برای 6 ماه
• بازگشت مالیات بردرآمد (ITR)
اگر محصل اید
• گواهی ثبت نام
• گواهی عدم اعتراض از مدرسه یا دانشگاه
اگر بازنشسته اید
• بیانیه حقوق بازنشستگی برای حداقل 6 ماه
در صورت لزوم:
اثبات درآمد منظم حاصل از دارایی حداقل 6 ماه
توجه: فرم درخواست امضاء شده باید با سایر اسناد اجباری ذکر شده همراه باشد و به صورت شخصی به سفارتخانه/کنسولگری مناسب یا نماینده آن در کشور خودتان ارسال شودجدا از مستندات کلی مورد نیاز همراه با اسناد اضافی دیگر بسته به هدف ویزای شینگن از چک شما باید باشد.
اسناد اضافی مورد نیاز برای اغلب اهداف از ویزای شینگن از سفارت چک ملزومات اضافی
ویزای توریست/ بازدید کننده شنگن جمهوری چک
• دعوتنامه از خانواده یا دوستان از جمهوری چک با آدرس و شماره تلفن در صورت لزوم
• بیانیه بانک حداقل برای 6 ماه
• کپی از گذرنامه
شینگن ویزا چک با هدف کسب و کار
• دعوتنامه از شرکت جمهوری چک که شما بازدید خواهید کرد و در آدرس دقیقا آنها همراه با تاریخ بازدید شما می باشد.
• گواهی نامه از وضعیت استخدامتان/ مجوز برای مسافرت در زمینه کسب و کار
• اگر روابط تجاری قبلا بین دو شرکت بود مدارک مربوط به هر دو رویداد باید فراهم باشد.
• بیانیه کسب وکار بانک حداقل برای 6 ماه
• یادداشت و ماده انجمن در نسخه اصلی تایید شده (ثبت شده در شرکت های سهامی عام) مجوز تجارت (اولین صادر شده و تجدید فعلی) مدارک منافع شخصی / شرکاء
• با توجه به هزینه های متقاضیان در طول اقامت در ناحیه شینگن چه کارفرما و چه شریک شرکت باید هزینه های مربوط دعوت نامه یا نامه را پوشش دهد.
ویزای شینگن جمهوری چک باهدف طبی و پزشکی
• گزارش پزشکی محلی
• گواهینامه پزشکی از بیمارستان یا پزشک در جمهوری چک تایید به تاریخ انتصاب
• رسید پرداخت هزینه های پزشکی
ویزای شینگن با هدف مسافرتی فرهنگی، ورزشی، گروه فیلم،دینی و مذهبی به جمهوری چک
• دعوت نامه از مقامات ذیربط با جزئیات مربوط به ماهیت رویداد ها یا فعالیت ها هدف از بازدید پوشش هزینه.
• نام متقاضیان(اعضای گروه)
• مدت اقامت
• سفرنامه
ویزای شینگن جمهوری چک برای اعضای نمایندگی های رسمی
• کپی از دعوتنامه رسمی
• هویت متقاضی
• هدف سفر (مذاکرات، جلسات، ویداد ها توسط سازمانهای بین المللی مشاوره)
• مدت اقامت
• محل اقامت
ویزای شینگن جمهوری چک برای تحصیل، آموزشی، تحقیق و یا با دیگر اهداف کارآموزی
• گواهی ثبتنام برای حضور در دوره ها
• گواهی تکمیل دوره های آموزشی
• حمایت مالی
ویزای شینگن جمهوری چک برای همسر/ شوهر/شهروند جمهوری چک
• اثبات شهروندی جمهوری چک (کارت شناسنامه، کارت کنسولی یا گواهی ملیت جمهوری چک یا دستورالعمل قانونی بود).
• گواهی ازدواج جمهوری چک
• مدارک خانوادگی جمهوری چک
ویزای ترابری فرودگاه جمهوری چک
• ویزا با گونه ای دیگر از اجازه ی ورود به کشور ترانزیست
• کپی از اعتبار ویزای خود برای مقصد نهایی
ویزای شینگن برای کودکان زیر سنین
• اثبات درآمد منظم والدین(قرارداد کار با درآمد ماهانه مشخص شده یا یک صورتحساب بانکی یا مجوز کسب وکار)
• مجوز سفر اساسی از طرف والدین( مجوز سفر پدرو مادر)
• اگر یکی از والدین در کشور دیگری زندگی میکند گواهی رضایت سفر والدین نیاز است.
توجه! هنگام درخواست در سفارتخانه/ کنسولگری جمهوری چک در کشورشان باید سرپرست یا خانواده همراه با فرزندان کم سنشان باشند.
آیا میتوان ویزای شینگن جمهوری چک را تمدید کرد
در پاسخ باید گفت بله میتوان ،اما فقط درموارد خاص زمانیکه یک اتفاق و یا دلیل خاص بعد از ورود به جمهوری چک رخ می دهد.

منبع سایت ویزای شینگن اینفو
ویزای شینگن

ویزای شینگن بلژیک

سؤالاتی که بیشتر در خصوص ویزای شینگن بلژیک پیش بیاید اینگونه باشد
ملزومات درخواست ویزای بلژیک
چیست
مدارک مورد نیاز ویزای شینگن بلژیک چیست
شرایط ویزای شینگن بلژیک چیست
هزینه ویزای شینگن بلژیک

راهنمای تکمیل فرم ویزای شینگن بلژیک
انواع ویزای شینگن بلژیک
چگونه میباشد
و سؤالاتی از این قبیل که در ادامه به همه ی آنها پاسخ می دهیم

ملزومات درخواست ویزای بلژیک
بسته به هدف شما از سفر به بلژیک ویزاهای مختلفی در این مورد اعمال می شود. چه برای دیدار، چه برای تحصیل، کار یا اقامت بلند مدت برنامه ریزی کنید باید طبق برنامه تان برای سفر ویزای مربوط به آنرا دریافت کنید. میتوانید از سال 1997 در زمانیکه بلژیک به عنوان کشور عضو ایالات اروپا عضوی از اتحادیه شینگن نیز بود برای اخذ ویزای شینگن بلژیک اقدام کنید.
مدارک لازم جهت اخذ ویزای شینگن بلژیک
چه اسنادی برای درخواست ویزای شینگن نیاز است؟ اسناد ذکر شده در ادامه لازمه ی هرگونه ویزا شینگن بلژیک می باشد.
1. در ابتدا فرم ویزای شینگن بلژیک را دانلود کنید و فرم ویزای شنگن بلژیک را کامل و صادق پر کنید همچنین میتوانید فرم درخواست ویزای شینگن بلژیک را به صورت الکترونیکی پر کرده و سپس از آن پرینت بگیرید.
2. عکس باید پیوست شود: عکس ها باید فرمت پاسپورت داشته باشد عکس تمام رخ با پیش زمینه ای روشن که اخیرا گرفته باشید.
3. گذرنامه و کپی ویزاهای قبلی خود که حداقل 3 ماه پس از تاریخ بازگشت معتبر است مورد نیاز است پاسپورت شما باید حداقل 2 صفحه خالی داشته باشد.
4. تایید بیمه درمانی مسافرت با حداقل 30,000 پوشش دربلژیک و کل منطقه شینگن.
5. نامه ای مبنی بر هدف ازسفر به بلژیک در برنامه سفر
6. برنامه سفر با تاریخ و شماره پرواز مشخص ورود و خروج ازبلژیک
7. رزرو هتل برای تمام مدت اقامت در نظر گرفته شده در بلژیک
8. اثبات وضعیت مدنی (گواهی ازدواج، گواهی تولد فرزندان، گواهی مرگ همسر، کارت جیره در صورت امکان).
9. اثبات گواهی مالی کافی برای مدت اقامت در بلژیک
اگر کارمندید
• قرارداد استخدام
• بیانیه کنونی بانک برای حداقل 6 ماه
• اجازه ی خروج از طرف کارفرما
• فرم بازگشت مالیات بر درآمد(ITR) یا مالیات بر درآمد کسر شده در منبع حقوق و دستمزد.
اگر کارآفرین هستید
• کپی از مجوز کسب وکار
• بیانیه بانکی شرکت حداقل برای 6 ماه
• بازگشت مالیات بردرآمد (ITR)
اگر محصل اید
• گواهی ثبت نام
• گواهی عدم اعتراض از مدرسه یا دانشگاه
اگر بازنشسته اید
• بیانیه حقوق بازنشستگی برای حداقل 6 ماه
در صورت لزوم
اثبات درآمد منظم حاصل از دارایی حداقل 6 ماه
توجه: فرم درخواست امضاء شده باید با سایر اسناد اجباری ذکر شده همراه باشد و به صورت شخصی به سفارتخانه/کنسولگری مناسب یا نماینده آن در کشور خودتان ارسال شودجدا از مستندات کلی مورد نیاز همراه با اسناد اضافی دیگر بسته به هدف درخواست ویزای بلژیکی شما باید باشد.
اسناد اضافی مورد نیاز برای اغلب اهداف از درخواست ویزای بلژیک ملزومات اضافی ویزای توریست/ بازدید کننده بلژیک
• دعوتنامه از خانواده یا دوستان از بلژیک با آدرس و شماره تلفن در صورت لزوم
• بیانیه بانک حداقل برای 6 ماه
• کپی از گذرنامه
اخذ ویزا شینگن بلژیک بلژیک با هدف کسب و کار
• دعوتنامه از شرکت بلژیکی که شما بازدید خواهید کرد و در آدرس دقیقا آنها همراه با تاریخ بازدید شما می باشد.
• گواهی نامه از وضعیت استخدامتان/ مجوز برای مسافرت در زمینه کسب و کار
• اگر روابط تجاری قبلا بین دو شرکت بود مدارک مربوط به هر دو رویداد باید فراهم باشد.
• بیانیه کسب وکار بانک حداقل برای 6 ماه
• یادداشت و ماده انجمن در نسخه اصلی تایید شده (ثبت شده در شرکت های سهامی عام) مجوز تجارت (اولین صادر شده و تجدید فعلی) مدارک منافع شخصی / شرکاء
• با توجه به هزینه های متقاضیان در طول اقامت در ناحیه شینگن چه کارفرما و چه شریک شرکت باید هزینه های مربوط دعوت نامه یا نامه را پوشش دهد.
اخذ ویزای شینگن از بلژیک باهدف طبی و پزشکی
• گزارش پزشکی محلی
• گواهینامه پزشکی از بیمارستان یا پزشک در بلژیک تایید به تاریخ انتصاب
• رسید پرداخت هزینه های پزشکی
ویزای شینگن با هدف مسافرتی فرهنگی، ورزشی، گروه فیلم،دینی و مذهبی به بلژیک
• دعوت نامه از مقامات ذیربط با جزئیات مربوط به ماهیت رویداد ها یا فعالیت ها هدف از بازدید پوشش هزینه.
• نام متقاضیان(اعضای گروه)
• مدت اقامت
• سفرنامه
ویزای شینگن از بلژیک برای اعضای نمایندگی های رسمی
• کپی از دعوتنامه رسمی
• هویت متقاضی
• هدف سفر (مذاکرات، جلسات، ویداد ها توسط سازمانهای بین المللی مشاوره)
• مدت اقامت
• محل اقامت
ویزای شینگن بلژیک برای تحصیل، آموزشی، تحقیق و یا با دیگر اهداف کارآموزی
• گواهی ثبت نام برای حضور در دوره ها
• گواهی تکمیل دوره های آموزشی
• حمایت مالی
ویزای شینگن بلژیک برای همسر/ شوهر/شهروند بلژیک
• اثبات شهروندی بلژیک (کارت شناسنامه، کارت کنسولی یا گواهی ملیت بلژیکی یا دستورالعمل قانونی بود).
• گواهی ازدواج بلژیکی
• مدارک خانوادگی بلژیکی
ویزای ترابری فرودگاه بلژیکی
• ویزا با گونه ای دیگر از اجازه ی ورود به کشور ترانزیست
• کپی از اعتبار ویزای خود برای مقصد نهایی
ویزای شینگن برای کودکان زیر سنین
• اثبات درآمد منظم والدین(قرارداد کار با درآمد ماهانه مشخص شده یا یک صورتحساب بانکی یا مجوز کسب وکار)
• مجوز سفر اساسی از طرف والدین( مجوز سفر پدرو مادر)
• اگر یکی از والدین در کشور دیگری زندگی میکند گواهی رضایت سفر والدین نیاز است.
توجه! هنگام درخواست در سفارتخانه/ کنسولگری بلژیک در کشورشان باید سرپرست یا خانواده همراه با فرزندان کم سنشان باشند.
آیا میتوان ویزای شینگن بلژیک را تمدید کرد؟
در پاسخ باید گفت بله میتوان ،اما فقط درموارد خاص زمانیکه یک اتفاق و یا دلیل خاص بعد از ورود به بلژیک رخ می دهد.

منبع سایت ویزای شینگن اینفو
ویزای شینگن

ویزای شینگن اتریش


سؤالاتی که بیشتر در خصوص ویزا شینگن اتریش پیش بیاید اینگونه باشد
ملزومات درخواست ویزای اتریش
چیست
مدارک مورد نیاز ویزای شینگن اتریش چیست
شرایط ویزای شینگن اتریش چیست
هزینه ویزای شینگن اتریش

راهنمای تکمیل فرم ویزای شینگن اتریش
انواع ویزای شینگن اتریش
چگونه میباشد
و سؤالاتی از این قبیل که در ادامه به همه ی آنها پاسخ می دهیم
بسته به هدف شما از سفر به اتریش ویزاهای مختلفی در این مورد برای اخذ ویزای شینگن اتریش اعمال می شود. چه برای دیدار، چه برای تحصیل، کار یا اقامت بلند مدت برنامه ریزی کنید باید طبق برنامه تان برای سفر ویزای مربوط به آنرا دریافت کنید. میتوانید از سال 1997 در زمانیکه اتریش به عنوان کشور عضو ایالات اروپا عضوی از اتحادیه شینگن نیز بود برای درخواست ويزاي شينگن اتريش اقدام کنید.
چه اسنادی برای درخواست ویزای شنگن اتریش نیاز است؟ اسناد ذکر شده در ادامه لازمه ی هرگونه ویزای کوتاه مدت اتریش می باشد.
1. در ابتدا فرم درخواست ویزای شنگن اتریش را دانلود کنید و فرم را کامل و صادق پر کنید همچنین میتوانید فرم درخواست ویزای شینگن سفارت اتریش را به صورت الکترونیکی پر کرده و سپس از آن پرینت بگیرید.
2. عکس باید پیوست شود: عکس ها باید فرمت پاسپورت داشته باشد عکس تمام رخ با پیش زمینه ای روشن که اخیرا گرفته باشید.
3. گذرنامه و کپی ویزاهای قبلی خود که حداقل 3 ماه پس از تاریخ بازگشت معتبر است مورد نیاز است پاسپورت شما باید حداقل 2 صفحه خالی داشته باشد.
4. تایید بیمه درمانی مسافرت با حداقل 30,000 پوشش در اتریش و کل منطقه شینگن.
5. نامه ای مبنی بر هدف ازسفر به اتریش در برنامه سفر
6. برنامه سفر با تاریخ و شماره پرواز مشخص ورود و خروج از اتریش
7. رزرو هتل برای تمام مدت اقامت در نظر گرفته شده در اتریش
8. اثبات وضعیت مدنی (گواهی ازدواج، گواهی تولد فرزندان، گواهی مرگ همسر، کارت جیره در صورت امکان).
9. اثبات گواهی مالی کافی برای مدت اقامت در اتریش
اگر کارمندید
• قرارداد استخدام
• بیانیه کنونی بانک برای حداقل 6 ماه
• اجازه ی خروج از طرف کارفرما
• فرم بازگشت مالیات بر درآمد(ITR) یا مالیات بر درآمد کسر شده در منبع حقوق و دستمزد.
اگر خویش کارفرما هستید
• کپی از مجوز کسب وکار
• بیانیه بانکی شرکت حداقل برای 6 ماه
• بازگشت مالیات بردرآمد (ITR)
اگر محصل اید
• گواهی ثبت نام
• گواهی عدم اعتراض از مدرسه یا دانشگاه
اگر بازنشسته اید
• بیانیه حقوق بازنشستگی برای حداقل 6 ماه
در صورت لزوم:
اثبات درآمد منظم حاصل از دارایی حداقل 6 ماه
توجه: فرم درخواست ویزای شینگن اتریش امضاء شده باید با سایر اسناد اجباری ذکر شده همراه باشد و به صورت شخصی به سفارتخانه/کنسولگری مناسب یا نماینده آن در کشور خودتان ارسال شودجدا از مستندات کلی مورد نیاز همراه با اسناد اضافی دیگر بسته به هدف درخواست ویزای اتریش شما باید باشد.
اسناد اضافی مورد نیاز برای اغلب اهداف از درخواست ویزای اتریش ملزومات اضافی ویزای توریست/ بازدید کننده اتریش
• دعوتنامه از خانواده یا دوستان از اتریش با آدرس و شماره تلفن در صورت لزوم
• بیانیه بانک حداقل برای 6 ماه
• کپی از گذرنامه
ویزای شینگن اتریش با هدف کسب و کار
• دعوتنامه از شرکت اتریشی که شما بازدید خواهید کرد و در آدرس دقیقا آنها همراه با تاریخ بازدید شما می باشد.
• گواهی نامه از وضعیت استخدامتان/ مجوز برای مسافرت در زمینه کسب و کار
• اگر روابط تجاری قبلا بین دو شرکت بود مدارک مربوط به هر دو رویداد باید فراهم باشد.
• بیانیه کسب وکار بانک حداقل برای 6 ماه
• یادداشت و ماده انجمن در نسخه اصلی تایید شده (ثبت شده در شرکت های سهامی عام) مجوز تجارت (اولین صادر شده و تجدید فعلی) مدارک منافع شخصی / شرکاء
• با توجه به هزینه های متقاضیان در طول اقامت در ناحیه شینگن چه کارفرما و چه شریک شرکت باید هزینه های مربوط دعوت نامه یا نامه را پوشش دهد.
ویزای شینگن اتریش باهدف طبی و پزشکی
• گزارش پزشکی محلی
• گواهینامه پزشکی از بیمارستان یا پزشک در اتریش تایید به تاریخ انتصاب
• رسید پرداخت هزینه های پزشکی
ویزای شینگن با هدف مسافرتی فرهنگی، ورزشی، گروه فیلم،دینی و مذهبی به اتریش
• دعوت نامه از مقامات ذیربط با جزئیات مربوط به ماهیت رویداد ها یا فعالیت ها هدف از بازدید پوشش هزینه.
• نام متقاضیان(اعضای گروه)
• مدت اقامت
• سفرنامه
ویزای شینگن اتریش برای اعضای نمایندگی های رسمی
• کپی از دعوتنامه رسمی
• هویت متقاضی
• هدف سفر (مذاکرات، جلسات، ویداد ها توسط سازمانهای بین المللی مشاوره)
• مدت اقامت
• محل اقامت
ویزای شینگن اتریش برای تحصیل، آموزشی، تحقیق و یا با دیگر اهداف کارآموزی
• گواهی ثبت نام برای حضور در دوره ها
• گواهی تکمیل دوره های آموزشی
• حمایت مالی
ویزای شینگن اتریش برای همسر/ شوهر/شهروند اتریش
• اثبات شهروندی اتریش (کارت شناسنامه، کارت کنسولی یا گواهی ملیت اتریشی یا دستورالعمل قانونی بود).
• گواهی ازدواج اتریشی
• مدارک خانوادگی اتریشی
ویزای ترابری فرودگاه اتریش
• ویزا با گونه ای دیگر از اجازه ی ورود به کشور ترانزیست
• کپی از اعتبار ویزای خود برای مقصد نهایی
ویزای شینگن برای کودکان زیر سنین
• اثبات درآمد منظم والدین(قرارداد کار با درآمد ماهانه مشخص شده یا یک صورتحساب بانکی یا مجوز کسب وکار)
• مجوز سفر اساسی از طرف والدین( مجوز سفر پدرو مادر)
• اگر یکی از والدین در کشور دیگری زندگی میکند گواهی رضایت سفر والدین نیاز است.
توجه! هنگام درخواست در سفارتخانه/ کنسولگری اتریش در کشورشان باید سرپرست یا خانواده همراه با فرزندان کم سنشان باشند.
آیا میتوان ویزای شینگن اتریش را تمدید کرد
در پاسخ باید گفت بله میتوان ،اما فقط درموارد خاص زمانیکه یک اتفاق و یا دلیل خاص بعد از ورود به اتریش رخ می دهد.

منبع سایت ویزای شینگن اینفو
ویزای شینگن

موافقتنامه اقتصادی (EEA)

موافقتنامه اقتصادی (EEA) برای کشور های ویزای شینگن

موافقتنامه درمورد منطقه اقتصادی اروپا که در تاریخ 1 ژانویه 1994 به اجرا گذاشته شد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سه کشور عضو EFTA ایسلند، لیختن اشتاین ونروژ را در یک بازار واحد به نام «بازار داخلی» به ارمغان می آورد.

موافقتنامه European Economic Area (EEA) حقوق و تعهدات برابر در بازار داخلی برای افراد و اپراتورهای اقتصادی در EEA تامین می کند.

این قانون برای گنجاندن قوانین اتحادیه اروپا شامل چهار مورد آزاده ی جنبش آزاد کالا، خدمات، افرادو سرمایه در سراسر 31 ایالات متحده است علاوه بر این، این توافقتنامه همکاری در سایر زمینه های مهم مانند تحقیق و توسعه، آموزش و پرورش، سایت های اجتماعی، محیط زیست، حفاظت از مصرف کنندگان، گردشگری و فرهنگ را پوشش می دهد که به طور کل به عنوان سیاست های «جانبی وافقی» شناخته می شود. این توافقتنامه حقوق وتعهدات برابر در بازار داخلی برای شهروندان و اپراتور های اقتصادی در EEA را تضمین میکند. توافقتنامه ی EEA همچنین بیان می کند که وقتی که از یک کشور عضو اتحادیه اروپا می شود، آن نیز باید برای عضویت در موافقتنامه EEA (ماده 128) اعمال شود بنابراین منجر به افزایش EEA میشود.

EEA به چه شرایطی نمی پردازد

توافقتنامه EEA به سیاست های اشاره شده در زیر و در اتحادیه اروپا نمی پردازد
سایت های کشاورزی وسیلات (با اینکه این توافقتنامه دارای محتوایی با مقررات مربوطه به جنبه های مختلف تجارت محصولات کشاورزی و ماهی) است.
اتحادیه ی گمرکی
سیاست مشترک تجاری
سیاست خارجی مشترک و امنیت
عدل و امور داخلی (حتی اگر کشورهای EFTA بخشی از منطقه شینگن باشد یا اتحادیه پولی(EMU)
سوئیس بخشی از موافقتنامه EEA نیست اما دارای توافقنامه دو جانبه با اتحادیه اروپاست.
اتحادیه تجارت آزاد اروپا(EFTA)
اتحادیه تجارت آزاد اروپا(EFTA) سازمان بین دولتی ایسلند، لیختن اشتاین، نروژ و سوئیس است و آنرا در سال 1996 توسط هفت کشور عضو برای ترویج تجارت آزاد و یکپارچگی اقتصادی میان اعضای آن ایجاد شد.
وظایف سه گانه اصلی انجمن
حفظ و توسعه قرارداد(EFTA)، که روابط اقتصادی بین 4 کشور را تنظیم می کند، مدیر توافقنامه در منطقه اقتصادی اروپا(توافقنامه EEA) که کشور عضو اتحادیه اروپا و سه ایالت EFTA ایسلند، لیختن اشتاین و نروژ را در یک بازار واحد به ارمغان می آورد، همچنین به عنوان در «بازار داخلی» توسعه شبکه ی جهانی EFTA
از موافقتنامه های تجارات آزاد.

ماموریت
اتحادیه تجارت آزاد اروپا (EFTA) یک سازمان بین دولتی است که برای بالا بردن سطح تجارت آزاد و یکپارچگی اقتصاد به نفع چهار کشور عضو ان ­–ایسلند ، لیختن اشتاین، نروژ ،سوئیس، و به نفع شرکای تجارت خود در سراسر جهان می باشد.
ایالات عضو
چهار کشور ایالات پذیرا و رقابتی هستند که متعهد به آزاد سازی مترقی تجارت در عرضه چند ملیتی و همچنین در توافقنامه های تجارت آزاد هستند .
تاریخچه
EFTA توسط قرارداد استکهلم در سال 1960تاسیس شد .روابط با EEC ، سپس انجمن اروپا EC و اتحادیه اروپا (EU) از آنجا فعالیت های EFTA بوده است .از اغاز دهه ی 1990 ،EFTA به طور فعالانه روابط تجارت خود را با کشورهای سوم وخارج از اروپا دنبال کرده است
ارقام کلیدی
چهار ایالت EFTA پذیرا دارای اقتصاد توسعه یافته با ارقام تجاری هستند که به طور قابل توجهی انتظار می رود کمتر از مجموع 14میلیون نفر باشد. EFTA به عنوان نهمین بزرگترین تجارتگر در جهان تجارت کالا وپنجمین در تجارت خدمات است همچنین سومین شریک تجاری در کالاها برای اتحادیه اروپا ودومین مهمترین زمان که به خدمات می آید.
بودجه سالانه
بودجه EFTA در دو ارز واحد : فرانک (سوئیس ) ویورو (( EUR تهیه می شود .
کل بودجه سال 2016 معادل 21677000 CHF بوده و دبیرخانه EFTA کمتراز 901کارمند دارد .سر کشور از 4ایالت EFTA کمتراز 90 کارمند دارد .سر کشور از 4 ایالت EFTA به یکپارچگی در اتحادیه اروپا از طریق یک قرارداد جداگانه ، کمک های مالی EEA ونروژ کمک میکند .

منبع سایت ویزای شینگن اینفو
ویزای شینگن

ویزای شینگن

ویزای شینگن
شاید سؤالاتی که بیشتر در این خصوص پیش بیاید اینگونه باشد:
ویزای شینگن چیست؟
اتحادیه اروپا ویکی پدیا
ویزای شینگن نوع A,B,C,D چیست؟؟
• چه کسانی به ویزای شینگن نیاز دارند؟
• الزامات درخواست ویزای شینگن
• مدارک مورد نیاز جهت درخواست ویزای شینگن
• هزینه درخواست ویزای شینگن
و سؤالاتی از این قبیل که در ادامه به همه ی آنها پاسخ می دهیم:
«ویزای شینگن چیست ویکی پدیا»
در سال 1985 معاهده ای میان چند کشور اروپایی امضاء شد با ایجاد این عهد رفت و آمد ساکنین کشورهای اروپایی به یکدیگر بصورت آزاد و بدون نیاز به ویزا امکان پذیر شد و مشکلات رفت و آمد بین مرز های این کشورها به حداقل رسید.منظور از ویزای شینگن چیست پاسپورتی برای منطقه آزاد است که بیشتر کشورهای اروپایی را پوشش می دهد و در جهان بزرگترین منطقه مسافرتی آزاد است، این اتحادیه متشکل از 26 کشور اروپایی است و همه ی محدوده های این 26 کشور عضو قرارداد و شینگن هستند که 23 کشور بخشی از EU (European) هستند
و 4 کشور دیگر بخشی ازEFTA(European Free trade association ) اروپاست.
بیشتر کشور های اروپایی عضو این اتحادیه اند بجزء انگلستان.
کشورهایی مانند:رومانی، بلغارستان، کرواسی، قبرس وایرلند که به زودی بخشی از این توافقنامه خواهند شد. با این حال کشورهایی وجود دارند که عضو این اتحادیه نیستند مثل: نروژ، ایسلند، سوئیس، لیختن اشتاین که در حال حاضر متعلق به منطقه شینگن و سیاست جنبش آزاد نمی باشند.
ویزای شینگن چيست
ویزای شینگن یک سند صادر شده توسط مقامات کشورهای اروپایی عضو است که به طرف ذینفع برای بازدید/ مسافرت به مناطق و محدوده شینگن می باشد.

کشورهای عضو ویزای شینگن|لیست کشورهای ویزای شینگن|
لهستان (Poland)-پرتقال(portugal)اسلواکی(slovakia)اسلووئی(slovenia) اسپانیا(spain)سوئد(swedn)سوئیس(switzerland)لیختن اشتاین(liechtenstein)مجارستان(hungary)ایسلند(Iclend)ایتالیا (italy)لاتویا (latvia)لیتوانی(lithuania)لوکزامبورگ (luxembourg)مالت (malta)هلند (netherlands)نروژ(Norway)اتریش(Austria)بلژیک(Belgium)جمهوری چک (Czech republic)دانمارک (Danmark)استونی (Estonia)فنلاند (finland)فرانسه (France)آلمان(germany)یونان (greece)
26 تا کشور بالا جز کشورهای اروپایی بدون ویزای شینگن میباشند.

اتحادیه اروپا شامل چند کشور استتاریخچه اتحادیه اروپامقر اتحادیه اروپا کجاست
اتحادیه اروپا (EU) اتحادیه سیاسی و اقتصادی 28 کشور عضو است که عمدتا در اروپا مستقر هستند و یک سیستم یکپارچگی داخلی را از طریق یک سیستم استاندارد از قوانین که در همه کشورهای عضو در آن اعمال می شود.
سیاست های اتحادیه اروپا با هدف اطمینان از حرکت آزاد مردم کالاها، خدمات و سرمایه در بازار داخلی، تصویب قوانین عدالت و امورد داخلی و حفظ روابط عمومی در تجارت، کشاورزی، شیلات و توسعه منطقه ای برای سفر در درون ناحیه ی شینگن و لغو کنترل پاسپورت می باشد اتحادیه ی اروپا یک اتحادیه پولی که در سال 1999 تاسیس شد و در سال 2002 به طور کامل اعمال شد و از 19 کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده است که از ارز یورو استفاده می کنند.

اتحادیه اروپا در کجاست,سازمان اتحادیه اروپا کجاست

اتحادیه اروپا هچ مرکز (پایتخت) رسمی ندارد و نهادها و ارگانهای آن در شهرهای مختلف پراکنده‌است
بروکسل: پایتخت عملی (دو فاکتو) اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و محل استقرار «کمیسیون اروپا و شورای وزیران است. همچنین محل برگزاری نشستها و جلسات کوچک کمیته‌های کنگره اروپاست؛ و (از سال ۲۰۰۴) شهر میزبان تمامی جلسات» شورای اروپا بوده‌است.
استراسبورگ: محل استقرار پارلمان اروپا و نیز محل برگزاری نشستهای عمومی سالانه‌است که ۱۲ هفته به طول می‌انجامد. این شهر همچنین محل استقرار شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپاست، این دو نهاد از اتحادیه اروپا جدا شده‌اند.
لوکزامبورگ: محل استقرار دادگاه اروپا، دبیرخانه پارلمان اروپا و بانک سرمایه‌گذاری اروپاست.

کشورهاي اروپايي که عضو اتحاديه اروپا نيستند
ايسلند-نروژ-بوسني و هرزگوين-سويس-بلاروس-روسيه-اوکراين-مولداوي-ارمنستان
آذربايجان-گرينلند-کوزوو-ترکيه-صربستان-مونتنگرو-مقدونيه-گرجستان-انگلستان

چه کسانی به ویزای شینگن نیاز دارند
شهرواندانی که خارج از مناطق عضو اتحادیه شینگن هستند برای ورود به این ناحیه باید درخواست دریافت ویزا بدهند با این حال استثنائاتی برای این قانون وجود دارد برخی کشورهایی که عضو این اتحادیه نیستند هنوز برای ورود به این ناحیه نیازی به ویزا ندارند .
الزامات درخواست ویزای شینگن
به منظور سفر به یک یا چند کشورهای دارای ویزای شینگن همانطور که قبلا اشاره شد باید یک ویزای شینگن در سفارت / کنسولگری تعیین شده درخواست کرد. با این حال، الزامات خاصی مشابه هر سفارتخانه/کنسولگری که باید برای پیگری درخواست به آنها داده میشود وجود دارد.
انواع ویزای شینگن|انواع ویزای شینگن ویکی پدیا|
با توجه به ماهیت و هدف از سفر، انواع مختلفی از ویزای شینگن صادر شده توسط سفارت/ کنسولگری تعیین شده وجود دارد دسته بندی ویزای شینگن به اینگونه است.
1. ویزای اتحادیه ی شینگن(USV): این ویزا یک مجوز ورود اقامت موقت به یکی از 26 کشور عضو اتحادیه شینگن می باشد که دوره ی زمانی آن تا حداکثر90 روز در هر شش ماه می باشد و از لحظه ی ورود شما به کشور مقصد عضو، محاسبه می شود. با توجه به هدف از سفر ویزای (USV) به دو دسته :”C”و”A” تقسیم میشود.
2. ویزای اعتباری منطقه محدوده (LTV): صدور این ویزا به هنگام شرایط خاص صورت می پذیرد مثل علل های انسان دوستانه یا شرایط های اضطراری.
با داشتن این ویزا فقط میتوانید به آن ناحیه و کشوری که از آن درخواست ویزا کرده اید و یا کشور های دیگری که به هنگام اخذ ویزا در آن درج شده سفر کنید در غیر این صورت در صورت سفر به نواحی دیگری از 26 کشور عضو که در ویزا مشخص نشده نامعتبر است.
3. ویزای ملی (NV) یا نوع ِD ویزای مولتی شینگن چیست: این ویزا برای کسانی قصد سفر به ناحیه شینگن در مدت شخصی دارند یا اقامت دائم مناسب است از جمله تجار و دانشجویان ویزای یکبار ورود D برای کسانی که قصد اقامت محدود با هدفی وارد یکی از کشورهای شینگن شده اند مثل خدمات درمانی و …
کسانی که قصد برگشت به کشور خود دارند مناسب است .
ویزای دوبار ورود مشابه آنچه که در ویزای یک با ورود گفته شد می باشد با این تفاوت که شما در مدت زمانی معلوم اجازه دوبار ورود به کشور عضواتحادیه شینگل دارید.
با دریافت ویزای چند بار ورود نوع D دیگر محدودیت رفت و آمد با اخذ رویداد دیگر به کشورهای مختلف عضو اتحاد ندارید اما برای اخذ این ویزا باید ملزوماتی را دارا باشید:
• دانشجویان بین المللی که به قصد انجام برخی پروژه های تحقیقی با بازه ی زمانی مشخص (معمولا کمتر از یکسال) به یکی از 26 کشور عضو اتحادیه سفر می کنند.
• دانشجویان بین المللی که قصد شروع به تحصیل در یکی از کشورهای عضو را دارند که مدت زمان اعتبار ویزای مربوط به آن یک سال است اما قابل تمدید است.
• فعالیت وکار علمی و آموزشی در مرکز تحقیقات مؤسسات معتبر در هر یک از کشورهای شینگن، با توجه به شخص و اعضای فامیل نزدیک.
• متخصصانی که به مقصد به اشتراک گذاشتن تخصص و حرفه خود به كشورهاي ويزاي شنگن مسافرت می کنند مثل ورزشکار ها و هنرمندان یا سایر تخصص هایی از این قبیل.
• موارد اضطراری که مثلا شخص به دلیل وضعیت پزشکی قادر به ترک کشور عضو شینگن در محدوده ی زمانی مشخص نیست.

ویزای حمل و نقل هوایی «A» اجازه می دهد تا شما از طریق منطقه بین المللی فرودگاه یکی از مناطق شینگن بدون ورود به قلمرو شینگن عبور کنید.

ویزای حمل و نقل «B» اجازه می دهد که حداکثر تا 5 روز از طریق اتومبیل یا فرودگاه های مختلف از منطقه شینگن به کشوری غیر از عضو اتحادیه سفر کنید.

انواع ویزای توریستی شینگن ویزای کوتاه مدت «C» به شما اجازه می دهد نا کشور های عضو اتحادیه ی شینگن را با هدف توریستی، بازدید خانواده، کسب و کار تا حداکثر 20 روز در یک دوره ی 180 روزه بازدید کنید.

ویزای گردشگری «C» یک ویزای اقامت کوتاه مدت است که حداقل یکسان اعتبار دارد این ویزا معمولا برای بازدید کننده های تجاری صادر می شود که یک دعوتنامه از کشورهای حوزه ویزای شینگن و علاقه ای خاص به آن ناحیه دارند.

ویزای بلند مدت«D» به شما اجازه می دهد که بیشتر از 3 ماه مثلا برای تحصیل، کار یا بازنشستگی و غیره اقامت کنید.

• بیمه درمانی مسافرت به کشورهای تحت پوشش ویزای شینگن
|بیمه ویزای شینگن|
هر شخصی که بخواهد به طور موقت به یکی از کشورهای دارای ویزای شینگن که ویزای آن را دریافت کرده سفر کند چه فردی یا گروهی و چه به صورت توریستی و یا مسافرت با مربوط به کسب و کار نیازمند است که بیمه مسافرتی ویزای شینگن را با اعتباری مطابق با تعداد روزهای اقامت به همراه داشته باشد بیمه درمانی باید درمورد مهاجرت یا حمل ونقل در نظر گرفته شود و باید در سراسر قلمرو کشور های عضو معتبر باشد.
زمانی که ویزا صادر شد تا چه مدت میتوانم در منطقه شینگن اقامت کنم
با توجه به نوع ویزای که توسط سفارت/ کنسوالگری خاص هر یک از کشورهای اتحادیه صادر میشود، محدودیت های مختلفی وجود دارد که به ویزای خاص مطابق با ماهیت مسافرت و سایر شرایط مربوطه اعلام میشود. با این حال رایج ترین نوع ویزا که به مسافرین اعطا میشود. میتواند حداکثر 90 روز در هر دوره شش ماهه از تاریخ ورود ثبت شود.
چه نوعی از ویزای شینگن نیاز دارم
بسته به هدف/ ماهیت سفر شما 3 نوع ویزای شینگن توسط سفارت / کنسولگری مربوطه صادر میشود.
•  ویزای شینگن اتحادیه اروپا مچوزی برای توقف در یکی از اعضای کشور های تحت ویزای شینگن برای مسافرت یا اقامت در یک بازه ی زمانی حداکثر 90 روز در هر شش ماه می باشد واز لحظه ی ورود ثبت میشود.
• ویزای اعتباری منطقه محدوده به شما اجازه ی مسافرت به  کشورهای جز ویزای شینگن را که ویزا از آنجا صادر شده یا در برخی موارد برخی دیگر از کشور هایی که در ویزای اخذ شده ذکر شده است را میدهد.
• ویزای ملی به کسانی اختصاص داده میشود که مشغول به تحصیل یا کار یا اقامت در یکی از این کشورها باشند.

ملزومات درخواست ویزای شینگن|مدارک ویزای شینگن چیست|

هنگام درخواست یک ویزای شینگن به منظور سفر به یک یا چند کشورهای ویزای شینگن به الزامات مورد نیاز برای پیشبرد برنامه را تعیین کنید.
اگر مقصد سفر به بیش از یک کشور عضو شینگن دارید بهتر است از سفارت یا کنسولگری درخواست ویزا کنید که در کشور مربوط به آن بیشتر توقف خواهید کرد.
اگر ویزای چندبار ورود دریافت می کنید میتوانید به تمام کشورهای منطقه شینگن به مدت زمان مجاز در ویزا سفر کنید.زمانی که برای ویزا درخواست دادید باید درنظر داشته باشید که به صورت شخصی تمام مدرک مورد نیاز را که آماده کرده اید به سفارت یا کنسولگری در وقت تحویل شده تحویل دهید همیشه توصیه می شود که حداقل 15 روز قبل از خروج از کشور خود قرار ملاقات خود را تنظیم کنید.همه ی کشورهای عضو شینگن کم و بیش دارای ملزومات یکسان برای صدور ویزا هستند اما برحی تفاوت های ریزی بسته به کنسولگری/سفارتخانه در اسناد مورد نیاز وجود دارد که اسناد شناسایی اصلی و وضعیت اقتصادی فعلی شما اضافه شده است.

مدارک ویزای شینگن

اسناد زیر برای هرگونه درخواست درخواست کوتاه مدت درخواست ویزا نیز لازم است
فرم ویزای کاملا پر شده و امضاء شده در سطوح مربوطه
عکسی که فرمت یا پاسپورت را داشته باشد بصورت/ تمام رخ با زمینه ای روشن عکس باید اخیرا گرفته شود.
پاسپورت و همچنین تمام نسخه های ویزای قبلی با اعتباری حداقل 3 ماه قبل از خروج شما نیاز است. پاسپورتتان حداقل باید دو صفحه خالی داشته باشد.
رزور هتل و برنامه ی سفر باید تحت پوشش تمام اورژانس پزشکی با مراقبت های بیمارستانی قرار گیرد این بیمه نامه درمانی باید هزینه هایی بالغ بر 30,000 یورو را بسته به تعداد روزهای اقامت را پوشش دهد و باید در تمامی مناطق شینگن معتبر باشد.
نسبت به بیمه درمانی مسافرت باید زودتر از درخواست اخذ ویزا اقدام کنید و در صورت پذیرفته شدن ویزای خود میتوانید از بیمه نامه انصراف دهید.
مدارک مربوط به محل اقامت به مدت زمانی که در تمایل دارید در نواحی شینگن اقامت کنید.
اثبات توانایی لازم برای امرار معاش و سایر هزینه ها در طول زمان اقامت.
نکته: به یاد داشته باشید که اولین مرحله برای درخواست ویزای شینگن دریافت وقت مصاحبه از سفارت در کشور است. هنگام سر رسید زمان موعد باید مدارک گفته شده در بالا را آماده و به سفارت مربوطه تحویل دهید.
دریافت پاسخ از سفارتخانه معمولا دربازه ای بین 15 تا 21 روز تحقق می یابد بنابراین اگر لیبل ویزا در پاسپورت موجود بود شما پذیرفته شده اید در غیر این صورت با دریافت نامه ای به عنوان ریجکت شدن یا رد شدن دریافت میکنید که شاید به دلیل کلی نوشتن علل رد شدن به طور واضح متوجه نشده اید که چرا رد شدید.

هزینه ویزای شینگن چیست|قیمت ویزا شینگن|

به هنگام درخواست اخذ ویزای شینگن یک هزینه غیر قابل برگشت وجود دارد که تمامی متقاضیان باید پرداخت کنند.
هزینه ی مربوطه به اخذ ویزا بسته به نوع ویزا وسن متقاضی همچنین برخی موارد استثنائی دیگر می باشد.
هزینه را میتوان در سفارتخانه یا کنسولگری مربوطه به صورت نقدی کارت بدهی یا کارت اعتباری پرداخت نمود. اما برخی از کنسولگرها اجازه ی پرداخت هزینه با کارت اعتباری را نمیدهند.
این هزینه ها شامل هزینه ی ویزا وهزینه ی خدمات می باشد.در صورتیکه ویزای درخواست شده انکار یا تکذیب شود هزینه پرداخت شده دیگر قابل باز پرداخت نمی باشد.

نکات ضروری
برای اینگونه افراد هزینه ویزا کمتر می باشد:
کودکانی با بازه ی سنی 6 تا 12 سال
ملیت های گرجستانی ، kosovo، روسیه، اوکراین
و برای این افراد هیچ هزینه ای دریافت نمی شود

کودکان زیر 6 سال
دانش آموزان، دانشجویان کارشناسی ارشد، معلمان همراه که به منظور تحصیل یا آموزش پرورش سفر می کند.
محققان کشورهای جهان سوم که برای تحقیقات علمی سفر می کنند.
نمایندگان سازمانهای غیر انتقاعی 25 ساله یا کمتر برای شرکت در سینما ها، ورزش، رویدادهای فرهنگی و آموزشی که توسط سازمانهای غیر انتفاعی برگزار میشود.

اگر سفارت/کنسولگری کشوری از اعضای اتحادیه در محل اقامت متقاضی وجود نداشته باشد چه اتفاقی می افتد

در برخی از کشورهای جهان سوم شاید سفارت کشور از اتحادیه شینگن وجود نداشته باشد با این وجود این موضوع هیچ مشکلی ایجاد نمیکند زیرا در گونه ی موارد سفارتخانه هایی هستند که منافع آنها و خودشان را که مسؤل صدور ویزای مورد نیاز متقاضی است را نمایندگی میکنند. در صورتی که متقاضی به علت عدم توانایی برای ارائه اسناد و مدارک لازم و مطابق با استاندارد های مسافرتی به یک منطقه ای در شینگن رد شود این امکان وجود دارد که مجددا در سفارتخانه یا کنسولگری مقصد نظر خود در یک کشور همسایه درخواست شود.

تمدید ویزای شینگن امکان پذیر است؟
|تمدید ویزای شینگن,تتمدید ویزا شینگن,تمديد ويزاي شينگن|
در سال 2009 تمدید کوتاه مدت انواع ویزای شینگن تصویب شد اما برای موفق شدن در آن هر دلیلی مورد پذیرش نیست، با توجه به سیاست ویزای شینگن دلایلی از قبیل دلایل بشر دوستانه، وضعیت اورژانسی و دلایل شخص مهم قابل قبول اند.

لیبل ویزای شینگن

در صورت کامل بدون اسناد ومدرک موافقت با صدوروزیر به هنگام اخذ آن لیبل یا برچسپی در پاسپورت چسپیده میشود که دارای اطلاعاتی می باشد از قبیل:

Valid for : که مربوط به مناطقی از اعضای اتحادیه است که ویزا در آن دارای اعتبار است که در آن میتوانید اسامی کشورهایی را که اجازه ورود به آنها را دارید را بیابید.
From : زمان ورود به منطقه شینگن است.
To : زمان خروج از منطقه شینگن است.
Type of visa: که همان نوع ویزا است که میتواند مربوط به انواع ویزاها که قبلا اشاره شده است باشد.
Number of enteries اجازه تعداد ورود شما به مناطق شینگن را نشان میدهد که میتواند یک بار ورود، دوبار ورود و چند بار ورود باشد.
Duration of stay: بازه زمانی و حداکثر زمان مشخص شده برای اقامت شما در منطقه شینگن می باشد.
issued in: کد محل صدور ویزای شما از آن شهر را نشان میدهد.
On : زمان صدور ویزای شماست.
Number of passport :شماره پاسپورت.
Surname , name: نام و نام خانوادگی

منبع سایت ویزای شینگن اینفو
ویزای شینگن